Novinky

Studie NEXT Finance - obnovitelné zdroje

23.09.2012 20:52

Zde je odkaz na článek v Českých novinách týkající se studie NEXT Finance o podpoře obnovitelných zdrojů, nákladech státu a domácností, i možnostech využití ušetřených financí vpřípadě zrušení podpory OZE. Stále nechápu, proč se je snažíme za každou cenou podporovat, když nám, občanům, jen vysypávají z kapes stále více peněz, pro obec to rovněž velký přínos nebude (pokud vůbec nějaký bude), a v případě zrušení podpory by určitě obce i občané jen získali (úspory v rodinném rozpočtu, větší rozpočty obcí včetně dotací atd.). Stačí si to přečíst a zamyslet se nad tím, kde je pravda.

A tady je celá studie.

Další zdražení - slunce a VÍTR

30.08.2012 13:34

ekonomika.idnes.cz/elektrina-bude-zdrazovat-0ht-/ekonomika.aspx?c=A120829_212544_ekonomika_brd

A ještě jeden - JÁDRO

01.08.2012 13:06

https://ekonomika.idnes.cz/on-line-rozhovor-o-energeticke-koncepci-cr-do-roku-2040-pcc-/ekonomika.aspx?c=A120731_164351_ekonomika_spi

Už je načase !!!

01.08.2012 11:28

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/eru-navrhuje-zastaveni-podpory-novych-obnovitelnych-zdroju-energie-od-roku-2014

Tak jak je to tedy s omezováním neekologických zdrojů energií?

01.08.2012 08:18

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/energeticka-koncepce-podle-kritiku-protlacuje-uhli-a-jadro-a-zapomina-na-obnovitelne-zdroje

Aktuální info o dalším zvýšení ceny elektřiny v souvislosti s obnovitelnými zdroji

27.07.2012 13:50

Zde, a také v sekci odkazy a články, najdete odkaz.

Informace o rizicích

12.06.2012 20:27

Do sekce DOKUMENTY byl vložen soubor obsahující analýzu rizikových faktorů spojených s výstavbou VTE v obci Borová. Tento dokument převzal starosta obce dne 24.5.2012 !!!

Ochranné pásmo vodního zdroje v obci Borová

11.06.2012 21:36

Do sekce DOKUMENTY bylo vloženo rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje v obci Borová.

UPOZORNĚNÍ: Pozemek p.č. 401/3 určený k výstavbě VTE se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje, navíc v jeho zadní části, takže výstavbou bude dotčeno téměř celé ochranné pásmo !

Podpora obnovitelných zdrojů (OZE)

11.06.2012 20:47

Domníváte se, že podpora energie z obnovitelných zdrojů je zanedbatelná?

Podívejte se do svého vyúčtování elektřiny a zjistěte, jakou částkou na obnovitelné zdroje přispíváte.

Na vzorovém příkladu vyúčtování zjistíte, že při celkové částce 18.175,- Kč za jeden rok je cena na podporu výkupu energie z obnovitelných zdrojů (OZE) 2.634,- Kč (částky bez DPH). Vyjádřeno procentuálně – jedná se o 14,5% celkové uhrazené částky za elektřinu.

Otázka tedy zní: "Je třeba z vlastních peněz podporovat další výrobce energie z obnovitelných zdrojů?"

Zde najdete  Vyúčtování elektřiny.pdf (87 kB).