Ochranné pásmo vodního zdroje v obci Borová

11.06.2012 21:36

Do sekce DOKUMENTY bylo vloženo rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje v obci Borová.

UPOZORNĚNÍ: Pozemek p.č. 401/3 určený k výstavbě VTE se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje, navíc v jeho zadní části, takže výstavbou bude dotčeno téměř celé ochranné pásmo !