POHLEDY NA BUDOUCÍ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

(POČÍTAČOVÁ VIZUALIZACE)

Následující prezentace zobrazuje větrné elektrárny při pohledu z různých míst obce Borová. Použité snímky byly pořízeny v měsíci červnu 2013 v obci Borová, pohledy byly zpracovány nezávislým odborníkem.

Pro Vaši orientaci prezentace obsahuje mapu míst, ze kterých byly fotografie pořízeny.

Uvědomme si, že tato monstra budou 24 hodin denně zdrojem hluku, infrazvuku a dalších nepříznivých vlivů na životní prostředí a život v obci. Jak se sami přesvědčíte, bude se jednat o dominantu, kterou ze svých pohledů jen tak nevytěsníte.

Investor měl jistě řadu důvodů, proč přes řadu slibů sám nezpracoval a nepředložil tyto pohledy.

 

 

VRTULE NA BOROVÉ.pps (5,5 MB)

Nemůžete-li soubor otevřít, stáhněte si zdarma prohlížeč zde.

Pokud Vás dosud o nesmyslnosti výstavby větrných elektráren na Borové nepřesvědčily naše dosavadní argumenty, tato prezentace by měla být pomyslnou poslední kapkou k jejich odmítnutí.

Vítejte na webových stránkách

Větrné elektrárny Borová u Náchoda

 

    Skutečnost, že jste vyhledali tyto stránky, svědčí o tom, že Vás problematika větrných elektráren (VTE) zajímá. Možná se zajímáte o problematiku VTE obecně, možná Vaše návštěva souvisí s výstavbou či provozem VTE na území Vaší obce, nebo máte konkrétní vztah k naší obci a chcete se podílet na jejím dalším rozvoji. V každém případě jsme rádi, že jste naše stránky navštívili, a doufáme, že budete jejich častými návštěvníky.

    Tyto stránky jsou reakcí na rozhodnutí zastupitelstva obce Borová umožnit výstavbu dvou větrných elektráren v katastru obce. Jedná se VTE o celkové výšce 150 metrů, přičemž výška tubusu činí 105 metrů a průměr rotoru je 90 metrů. Tyto VTE jsou plánovány ve vzdálenosti přibližně 530 metrů od nejbližšího obydlí. Vyloučeno však není ani jejich posunutí do vzdálenosti kratší. Obchodním partnerem obce (investorem) je v současné době společnost OSTWIND CZ, s.r.o.

    Přestože s výstavbou a provozem větrných elektráren v dané lokalitě zásadně nesouhlasíme, budeme na těchto stránkách zveřejňovat pouze objektivní informace, na jejichž základě si můžete na situaci utvořit vlastní názor. Uvítáme Vaše názory, reakce i dotazy, které ochotně v rámci možností zodpovíme. Rovněž Vám předem děkujeme za podporu naší činnosti.

 

!! Naším cílem je obec Borová bez větrných elektráren !!

27.11.2012

Kam dospěla situace v obci Borová je již všem známo. V poslední době se však jednalo už jen o řešení osobních vztahů a úplně se zapomnělo na příčinu tohoto dění. Touto příčinou je plánovaná výstavba větrných elektráren v katastrálním území obce Borová. Abychom se nenechali ukolébat relativním klidem v obci, předkládáme Vám další informace, odkazy a úvahy. Může se zdát, že mají globální charakter, ale zkuste si je převést do menšího měřítka a představit si je z pohledu obyvatele Borové.

Likvidace panelů.pdf (119,1 kB)

Nevýhodná smlouva.pdf (61,6 kB)

Nevýhodná smlouva 2. část.pdf (142,3 kB) 14.12.2012

Nevýhodná smlouva 3.část.pdf (89,4 kB) 24.12.2012, a dále související odkazy na stránky České společnosti pro větrnou energii zejména pro ty, kteří těmto údajů nevěří - zde a zde

 

1. Za nejdůležitější můžeme považovat rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ve věci zjišťovacího řízení, tzv. EIA. V tomto místě naleznete odkaz na tento dokument včetně příloh, je uložen v kolonce "zjišťovací řízení". Zde je v souboru PDF uložen pouze dokument bez příloh.

Pozn. Mimo jiné bylo investorovi uloženo provést "Provést podrobný celoroční biologický průzkum (zejm. ornitologický a chiropterologický) a migrační studii, které budou zpracovány rovněţ pro přilehlé území Polské republiky (zejména pro Ptačí oblast Góry Stołowe, příp. Góry Orlickie)" viz bod č. 1. Můžeme se tedy oprávněně domnívat, že se celé řízení prodlužuje nejméně o jeden rok !!!

2. Dalším dokumentem je stanovisko polské strany k řízení EIA, zde je jeho český překlad, originál v polském jazyce je v MENU v záložce INFO PO POLSKU.

3. Můžete rovněž shlédnout i dokument vysílaný českou televizí Intolerance - Vítr, který zplenil Zemi.