Referendum se nekonalo

31.12.2012 11:35

REFERENDUM SE NEKONALO

 

Zastupitelstvo obce Borová rozhodlo o konání místního referenda ve věci větrných elektráren v obci Borová, s termínem konání ve dnech 12. a 13.10.2012. Zároveň bylo vydáno a zveřejněno usnesení č. 6/2012 ze dne 7.9.2012. Celá řada občanů obce tento konstruktivní přístup zastupitelstva uvítala a zároveň očekávala, že se situace okolo záměru výstavby VTE na základě demokratických výsledků referenda uklidní.

Z neznámých důvodů však zastupitelé obce na veřejné schůzi konané dne 16.10.2012 rozhodli, že ruší své rozhodnutí o konání referenda, navíc takto učinili pouhou dohodou zastupitelů, aniž by toto téma bylo na programu schůze a aniž by o zrušení referenda hlasovali a vydali rozhodnutí o jeho zrušení.

Opět se tak potvrdilo, že zastupitelstvo obce nebylo v tehdejší sestavě (a do současné doby sestavě stávající s výjimkou jednoho člena, který na svůj mandát rezignoval) ochotno řešit vyhrocenou situaci demokratickou cestou tak, aby o záměru výstavby VtE měli možnost rozhodnout sami občané.

Za současné situace, kdy obecní zastupitelstvo má pouze 4 členy a není usnášeníschopné, se referendum za žádných okolností konat nemůže, a to ani v případě, že by návrh na konání referenda předložil přípravný výbor, neboť o jeho vyhlášení vždy rozhoduje zastupitelstvo obce.

Možnost konání referenda byla tedy uvedeným rozhodnutím zastupitelů (otázkou je, do jaké míry rozhodnutí zákonného) odsunuto na dobu po předčasných volbách, resp. na dobu, kdy bude zvoleno usnášeníschopné zastupitelstvo obce. Termín konání voleb nebyl dosud stanoven.

Od doby vyhlášení referenda, v našem případě 7.9.2012, běží lhůta 90 dnů, ve které se má referendum konat. Tato lhůta vypršela dne 7.12.2012. Důvodně předpokládáme, že v této lhůtě zastupitelé nepodnikli žádné kroky k jeho konání, a to ani v době bezprostředně po jeho vyhlášení tak, aby se skutečně mohlo konat souběžně s volbami senátními a do krajských zastupitelstev v termínu 12. a 13.10.2012.