Stanovisko starosty obce Borová

23.09.2012 19:45

Vážení občané,

dne 8.10.2012 jsme konečně obdrželi vyjádření zastupitelstva obce Borová podepsané p. Miroslavem Čápem k petici STOP VTE BOROVÁ. Ke vzneseným požadavkům však zastupitelé odmítli vydat stanovisko, věc pouze vzali na vědomí, takže opět nevíme nic o jejich konání ve věci VtE. Názory lidí tedy vedení obce zcela zjevně nezajímají, stále asi necítí potřebu jakkoli veřejnost informovat o svých krocích.

Dne 22.9.2012 uplynula zákonná třicetidenní lhůta pro vyjádření starosty obce Borová k petici STOP VTE BOROVÁ, která mu byla předána dne 23.8.2012 do vlastních rukou. S politováním musíme konstatovat, že jsme žádné stanovisko neobdrželi.

Dne 27.9.2012 na jednání zastupitelstva byl p. Forman opětovně vyzván k tomu, aby i po uplynutí zákonné lhůty zaslal vyjádření k petici.

Pavel Jirka, za petiční výbor