Ekologie nebo byznys ?

09.02.2013 10:37

Ekologie nebo jen obrovský byznys?

    V návaznosti na předchozí článek o situaci okolo spalování uhlí v Německu uvádíme další příklad týkající se stejné problematiky i v České republice. Energetická společnost ČEZ uvažuje o prodloužení životnosti některých svých uhelných elektráren a chce do nich do budoucna investovat. Za těmito úvahami stojí nízké ceny emisních povolenek, které zvyšují zisky uhelných provozů.

    Zdá se tedy, že pokud se výrobcům energií budou vyplácet jiné zdroje, ocitnou se obnovitelné zdroje najednou na okraji zájmu a vyrábět se bude z čehokoli bez ohledu na takzvanou ekologii.

    Skutečně máme takový nedostatek elektrické energie, že musíme stále zvyšovat její produkci? A jsme schopni se bez této energie úplně obejít, například v případě kolapsu rozvodné sítě? Neustálým zvyšováním produkce elektrické energie a jejími dodávkami do přenosové soustavy dochází k přetěžování soustavy, a protože tato soustava není dostatečně dimenzovaná, může dojít k jejímu totálnímu kolapsu, tzv. blackoutu. A to nejen v lokálním měřítku, ale protože soustavy jednotlivých zemí jsou vzájemně propojeny, mohlo by dojít ke zhroucení soustavy v několika zemích najednou. Obnovení dodávek elektřiny by pak zcela jistě nebylo otázkou hodin, ale zcela jistě dnů a možná i doby delší.

    Tak tedy, není lepší výrobu elektřiny částečně omezit, resp. ji nezvyšovat (např. neumožněním výstavby větrných elektráren na Borové), a bez problému elektřinu využívat, než se tomuto riziku vystavovat?. Jistě namítnete, že dvě (snad jen dvě) větrné elektrárny na Borové tolik zatížení sítě nezvýší, ale pokud takto budou lidé uvažovat všude jinde, rozhodně nepůjde o zanedbatelné zvýšení zatížení.

    Jak si můžete přečíst v článcích, na něž jsou níže uvedeny odkazy, nejsou tato rizika zanedbatelná, a navíc pokud EU neponese náklady na ochranu přetížení sítí, ponese je každý stát zvlášť a tyto náklady se projeví ve zvýšení ceny energií pro odběratele, tedy pro každého z nás.

    Jde tedy skutečně o ekologii? Spíše než hlubší význam slova ekologie je tento pojem pro investory jen nedobytnou pevností ukrývající jejich ryze ekonomické jednání. Jde tedy pouze o bezohledný byznys, který současné společnosti velmi pravděpodobně do budoucna přinese mnoho problémů, na které, jak už to bývá, doplatí zejména obyčejní lidé.

    Opět se objevuje řada otázek. Opravdu chceme, aby nám stále byly zvyšovány naše osobní náklady? Je skutečně vstup investora s projektem výstavby velkých větrných elektráren pro malou obec přínosem? Nezaplatíme ve výsledku z vlastních peněz více, než budou reálné příjmy obce?

    A zde je několik odkazů pro zamyšlení:

https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/cez-chce-investovat-do-uhelnych-elektraren-umozni-to-levne-povolenky-953414

https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/ochranu-pred-blackoutem-mozna-zaplati-evropska-unie-944390