Výzva k připomínkování EIA

23.09.2012 19:36

!!! Z M Ě N A !!! 25.8.2012

!!! VÝZVA PRO VŠECHNY !!!

 Dovolujeme si upozornit, že Ministerstvo životního prostředí zahájilo zjišťovací řízení ve věci záměru výstavby větrných elektráren na území obce Borová. Každý má možnost se k věci vyjádřit. Z důvodů uvedených na samém konci oznámení záměru EIA (důvod najdete při otevření https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP393 až úplně dole) byla lhůta pro připomínkování prodloužena do 10.9.2012. Proto Vám předkládáme příslušné dokumenty a prosíme, abyste si je v rámci možností prostudovali a příslušnému úřadu (MŽP) zaslali svá vyjádření. Děkujeme.

Oznámení bylo zveřejněno dne 1.8.2012 (viz zde)

EIA_MZP393.pdf (138,4 kB)

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP393