Podpora OZE

14.12.2012 09:33

9.12.2012

Vážení přátelé,

pomalu nám končí rok 2012, který do naší obce přinesl mnoho změn. Pomineme-li předpokládaný konec světa 21.12.2012 a pohlédneme dále do roku 2013, můžeme očekávat další zdražení energií, na kterém se opět podepsaly příspěvky na podoru energií z obnovitelných zdrojů. Zde najdete jeden z mnoha textů, které se touto problematikou zabývají. Zamysleme se, zda je skutečně třeba podporovat soukromé výrobce energií za každou cenu. Opravdu je výsledný efekt tak velký? Pokud se nové zdroje energie se uvádějí do provozu, staré "neekologické" se tedy z provozu odstavují? Které elektrárny se už odstavily? V jakém časovém horizontu k tomu dojde? A dojde k tomu vůbec někdy? Ano, můžete si říci, že dvě elektrárny na Borové, nebudou-li uvedeny do provozu, elektřinu nezlevní. Ale bude-li podobných zařízení ve velkém přibývat, příspěvky na obnovitelné zdroje se budou zvyšovat a my budeme sahat do svých kapes stále hlouběji.

Pokud by výrobci energií měli podnikat bez státních pobídek, event. s příspěvky významně nižšími, možná bychom pak zjistili, že o tento obor podnikání není vůbec žádný zájem. Stát by peníze ušetřené na dotacích OZE mohl rozdělit třeba mezi malé obce. A každá domácnost by si z vlastních peněz polepšila o několik tisíc korun ročně. Ale to už jsme v říši utopie. Tolik jen úvaha k zamyšlení s přispěním veřejně dostupných informací.