Petice STOP VTE BOROVÁ

23.09.2012 19:38

P E T I C E

STOP VTE BOROVÁ

Vážení občané,

protože problematika výstavby větrných elektráren v obci Borová se dotýká nejen všech občanů Borové, ale i dalších obcí v blízkém i širším okolí, připravili jsme petici STOP VTE BOROVÁ zaměřenou proti výstavbě a provozu větrných elektráren na území obce Borová, jejiž znění schválil petiční výbor dne 20.6.2012. Chceme docílit úplného odmítnutí větrných elektráren v dané lokalitě, a protože se jedná o společný zájem členů petičního výboru i Vás, občanů obce Borová, občanů obcí a měst v okolí, i dalších stejně smýšlejících lidí, žádáme o vyjádření Vaší podpory podpisem petičních archů.

Děkujeme.

Text petice a podpisový petiční arch je pro všechny ke stažení zde.

"Občané obce Borová, členové petičního výboru Vás navštíví osobně, není tedy třeba, abyste tiskli a podepisovali archy jednotlivě. V této souvislosti prosíme o trochu tolerance, jednáme v zájmu všech jednotlivců i v zájmu obce, nikoli pouze sobecky v náš prospěch. Děkujeme."

Za petiční výbor Pavel Jirka