KAM SMĚŘUJE KONCEPCE VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN?

08.06.2013 22:17

    Předem třeba předeslat, aby tento příspěvek nebyl chápán jako univerzální návod, jak řešit koncepci elektrické energie z VTE v České republice, a stejně tak ani jako řešení projednávaného záměru výstavby VTE v katastru obce Borová.

    Úvodem skutečnost již několikrát v mnoha souvislostech uváděnou a zdůvodňovanou, že finanční přínos pro obce slibovaný investory je v podstatě zavádějící, neboť odměna pro obce jde prakticky z kapes nás, daňových poplatníků.

    Výroba elektrické energie z VTE je totiž dotována jednak ze státního rozpočtu, rozuměno z kapes nás, daňových poplatníků, a dále formou stále zvyšujícího se příspěvku na obnovitelné zdroje energie, jehož výši vidíme na svých fakturách od dodavatelů elektrické energie. A z těchto nemalých dotací jsou pak investoři schopni pokrýt náklady na výstavbu VTE, na výrobu elektrické energie z VTE, svůj zisk, a ještě něco naoko pustí obcím. Pokud budeme mluvit pouze o příspěvku obcím, což je jediný podstatný argument obhájců VTE, tak by bylo pro občany nákladově výhodnější, kdyby stát místo dotací na výrobu VTE ze státního rozpočtu dotoval přímo obce. Bylo by to určitě pro stát, pro obce i občany úspornější a tím i výhodnější, a odpadl by zisk pro investory.

    A o tom to je. Za vším je třeba hledat peníze.

    Pokud stát sníží dotace pro VTE, popřípadě je zcela zruší, pak se zcela jistě sníží zájem investorů o VTE. Ale to si musí každý sám promyslet, toto skutečně není návod, jak řešit situaci s výstavbou VTE.

    A abychom nebyli odtrženi od dění ve světě. To, co se děje za našimi humny v zahraničí, si může zájemce snadno najít v médiích. Jen pro informaci (s odvoláním na níže uvedený článek v HN ze dne 12.5.2013) několik závěrů.

„Evropa kvůli břidličnému boomu v USA odstavuje plynové elektrárny“

    „Evropské energetické podniky v poslední době odstavují jednu elektrárnu na zemní plyn za druhou. Ani nejmodernější plynové elektrárny totiž nejsou schopny konkurovat rostoucímu dovozu levného uhlí z přebytků v USA, kde elektrárny díky "břidlicové revoluci" masově přecházejí na plyn. Napsal to list The Wall Street Journal (WSJ). Důsledky amerického břidlicového boomu pociťují i české a slovenské elektrárny.

    Posledním příkladem tohoto trendu je středeční oznámení německého koncernu E.ON, že zvažuje vyřadit z provozu nedávno vybudovanou elektrárnu na plyn ve slovenských Malzenicích. E.ON se přitom dohodl s německým regulačním úřadem, že dvě své moderní plynové elektrárny v Německu ponechá v provozu, i když na nich prodělává.“

    Německo, jak je známo se dalo cestou ústupu od výroby elektrické energie z jádra. Její výpadek měly nahradit obnovitelné zdroje jako VTE, plynové elektrárny atd. Ale skutečnost je jiná než původní záměr. A zase to je o penězích. V Evropě je plyn drahý, naopak je levné uhlí nyní dovážené z USA do západní Evropy. V USA přecházejí elektrárny na levnější břidličný plyn ve zvýšené míře tam těžený. Naopak Německo přechází z plynových elektráren opět na uhelné elektrárny. Asi k radosti ekologů. Nemluvě o skutečnosti, že VTE v Německu způsobují nestabilitu elektrické rozvodné sítě a v okamžicích jejího přebytku se jí Německo rádo zbavuje dodávkami zadarmo do sousedních západních států.

    A krásně burcující je výše uvedený 2. odstavec výše uvedeného článku. Ekology to asi nepotěší. Německý koncern E.ON vyřadí z provozu novou plynovou elektrárnu na Slovensku, ale ponechá v provozu 2 nové plynové elektrárny v Německu, ztrátově provozované.

    Takže, přátelé, co nás čeká v Česku, v Borové v záležitosti VTE ? Je třeba si uvědomit, že výroba elektrické energie a její distribuce je v Evropě propojena a jakékoli dění v Evropě má dopad i na nás. A stejně tak je třeba si uvědomit, že Německo je hospodářským tahounem Evropy. A že tolikrát dříve proklamovaná ekologická výroba v Německu, která v současnosti doznává trhlin, může doznat trhlin i u nás.

    Budeme tedy i nadále prosazovat velmi nejistý zisk pro obec, nebo bude lepší od tohoto záměru ustoupit a pokusit se najít vhodné finanční zdroje jinde?

    Nedojde-li k omezení podpory OZE, budeme ze svých kapes přispívat stále větší částky. Proto udělejme maximum pro to, abychom si své peníze mohli užít podle libosti a nemuseli je „cpát“ někomu, kdo by si je určitě bez podpory státu a nás nebyl schopen vydělat. Pokud jsou obnovitelné zdroje energie (fotovoltaika, VtE a další) tak výhodným podnikatelským záměrem, určitě se investoři bez jakýchkoli podpor bez problémů obejdou!