Další dotace ze státního rozpočtu do OZE - kdy to už skončí?

12.03.2013 19:28

Další dotace do drahé elektrické energie z obnovitelných zdrojů

(solární energie, větrná energie a další)

 

Drahá elektrická energie z obnovitelných zdrojů (solární energie, větrná energie, biomasa a další) je jedna velká černá díra, do které stát ze státního rozpočtu neustále cpe peníze.

Je nutné si uvědomit, že kdykoliv je řeč o penězích ze státního rozpočtu, jedná se o peníze občanů, coby daňových poplatníků.

Následující článek je toho zářným případem.

Není málo na tom, že stát dotuje výkup drahé elektrické energie z obnovitelných zdrojů, že každá domácnost na ní stále více přispívá formou položky příspěvku na obnovitelné zdroje v každé faktuře za odběr elektrické energie.

Nyní jsou požadovány dvě miliardy korun ze státního rozpočtu na snížení tohoto příspěvku (a to možná ještě jenom pro průmyslové podniky).

Přitom řešení je jednoduché - zastavit čerpání dotací na výkup drahé elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Ovšem to by pak investoři výstavby a provozu solárních a větrných elektráren přišli o své zisky, a bez těchto dotací by jejich podnikatelský záměr v tomto oboru byl natolik nerentabilní, že by značná část investorů myšlenku na podnikání v OZE raději opustila.

Takže stát raději bude cpát další peníze ze státního rozpočtu do obnovitelných zdrojů, aby investoři nepřišli o zisky. A protože tím se opět zvýší schodek státního rozpočtu, stát opět najde cesty, jak z nás, svých občanů – daňových poplatníků, vytáhnout další peníze na dorovnání tohoto schodku. Připravme se na to.